Ik zoek.
Ik vind mijn
opleiding
.
OPLEIDINGSBEURS

21.05.2024 - Tour&Taxis
10.00 - 15.30

Exposanten / Aanbod

Bezoek de Opleidingsbeurs en ontdek het aanbod. Elke bezoeker krijgt een onthaal op maat, waarna je verder de beurs kan bezoeken.

Een 50-tal organisaties stellen hun aanbod voor, verdeeld over 17 clusters. Onderaan deze pagina vind je het grondplan terug.

  Ons overzicht

  Werkwinkel Brussel

  We onthalen, ondersteunen en begeleiden Brusselse werkzoekenden in hun zoektocht naar werk of opleiding.

  www.werkwinkel.brussels

  Huis van het Nederlands

  Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken. De organisatie:

  • informeert en test mensen die Nederlands willen leren en adviseert hen over cursussen, zelfstudie en Nederlandstalige activiteiten.

  • schrijft zijn klanten in voor de meest geschikte cursus Nederlands.

  • helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen.

  • stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven.

  • werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.

  www.huisnederlandsbrussel.be

  Actiris

  Actiris is het regionale kantoor voor werkgelegenheid van Brussel. Als openbare dienst zijn we de belangrijkste speler en aanbieder van werkgelegenheidsoplossingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  https://www.actiris.brussels/nl/burgers/

  VDAB

  Als Brusselse werkzoekende kan je ook bij VDAB terecht. We helpen je om een job te vinden in Brussel of Vlaanderen. Ontdek ons aanbod: van taallessen Nederlands, beroepsopleidingen tot begeleiding om een job te vinden.

  https://www.vdab.be/

  Agentschap integratie en inburgering bon

  Bon biedt gratis inburgeringsprogramma’s aan in ongeveer 20 talen. Tijdens een inburgeringstraject neem je deel aan een cursus maatschappelijke oriëntatie, waar je leert over het leven in Brussel en België en volg je cursussen op een basisniveau Nederlands (in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel). Gedurende heel het traject krijg je begeleiding op maat: we ondersteunen jou bij het zoeken naar werk, naar activiteiten voor je vrije tijd en helpen zelfs bij de erkenning van je buitenlandse diploma.

  https://www.bon.be/

  Transport & logistiek

  CyCLO vzw

  CyCLO houdt zoveel mogelijk fietsen zo lang mogelijk op de straat! Ze onderhoudt en herstelt ze, leert fietsers hoe ze er zelf zorg voor kunnen dragen en schenkt ongebruikte exemplaren een nieuw leven.
  cyclo

  Always on the move

  Wij ondersteunen en informeren arbeiders en werkgevers binnen de transportsector over opleidingskansen en aanvullende sociale voordelen. Verder ondersteunen we opleidingspartners en hun opleidingen naar (knelpunt)beroepen in transport en logistiek.

  www.sftl.be

  Aviato

  Aviato is het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport. Aviato is de referentie voor kwaliteitsvolle en duurzame jobs maar ook stageplaatsen op en rond Brussels Airport. Wij zijn er zowel voor werkzoekenden, werknemers, studenten als werkgevers.

  https://www.aviato.be/nl/vacatures

  LOGOS

  LOGOS is het opleidingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.
  Wij zetten in op een duurzame tewerkstelling van (toekomstige) werknemers door het bevorderen en financieren van zowel sectorale als bedrijfseigen vormingsinitiatieven.

  Daarnaast werkt LOGOS i.k.v. het sectorconvenant met de Vlaamse Overheid rond prioriteiten zoals de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt, het bevorderen van levenslang leren in de sector,
  het stimuleren van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname, het verhogen van de instroom- en doorstroommogelijkheden binnen de sector en werkbaar werk.

  https://www.logosinform.be/nl

  Horeca

  Atelier Groot Eiland

  Groot Eiland biedt Brusselaars en bewoners uit de rand die ver van de arbeidsmarkt staan de kans om hun competenties, creativiteit en talenten te ontplooien. Via opleiding en werkervaring in uiteenlopende sectoren zoals schrijnwerkerij, verkoop, horeca en stadslandbouw en via jobcoaching begeleiden we hen op weg naar een baan.

  Daarnaast bieden we arbeidszorg, een werk- en begeleidingstraject op maat aan personen die om uiteenlopende redenen niet terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit.
  https://www.ateliergrooteiland.be/

  Horeca Forma Be Pro

  We zijn een Brussels opleidingscentrum dat zich exclusief richt op de HORECA-sector voor werkzoekenden. Onze opleidingen zijn 100% gratis. We bieden trainingen aan van 2 tot 8 maanden voor de keuken, zaal en hotelsector.
  https://horecaformabepro.be/nl/home-2/

  JES Brussels

  Wij zijn JES. Je kan bij ons hangen, spelen, leren of gewoon praten. Maar we helpen je ook in je zoektocht naar werk of school.
  https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/

  Bouw

  Construcity.brussels
  Construcity.brussels is de Pool Opleiding Werk voor de Bouw in Brussel. We informeren, orienteren en begeleiden brusselaars naar een duurzame baan in de bouwsector.
  https://www.construcity.brussels/nl/

  groep INTRO
  Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. Een inclusieve samenleving is hierbij ons doel. We doen dit via tewerkstelling, vorming, coaching en advies.
  https://www.groepintro.be/nl/

  FIX
  FIX voert renovatiewerken uit in scholen en publieke gebouwen in Brussel. De arbeiders van FIX zijn laaggeschoolde werkzoekenden die tot twee jaar lang praktijkervaring opdoen.
  https://www.fixbrussel.be/

  Casablanco
  Casablanco biedt een innovatief werkervaringstraject in de bouwsector. Je kan er de “klassieke” bouwtechnieken leren (isolatie, plakwerk, schrijnwerk, schilderwerk, dakwerk), maar ook de meest hedendaagse technieken worden aangepakt (circulair bouwen, bio-ecologisch bouwen, ed.). Daarnaast kan je ook bij Casablanco terecht voor een traject in de logistiek of als administratieve kracht.
  http://www.casablanco.be/nl/

  Manus BXL vzw
  Sociaal Economie bedrijf actief in schoonmaak, groenonderhoud en renovatie
  https://www.manus.tv 

  Zorg

  i-mens
  i-mens vzw is een zorgorganisatie die zich toelegt op het welzijn en de zorg van individuen. Als zorgverlener bieden wij diverse diensten aan, waaronder thuis- en woonzorg, met als doel een betere levenskwaliteit te bevorderen. Onze organisatie staat bekend om haar persoonlijke benadering en inzet voor het creëren van een warme, ondersteunende omgeving.
  https://www.i-mens.be/

  Huis voor Gezondheid
  Huis voor Gezondheid geeft informatie over zorgberoepen en zorgopleidingen in Brussel. Ze helpen je met het vinden van een opleiding of job die bij jou past. En brengen je in contact met de organisaties die je verder helpen binnen het traject naar die opleiding of job.
  https://www.huisvoorgezondheid.be/

  Elmer vzw
  Elmer is een buurtdienst in de kinderopvang en centrum voor inclusie. Bij Elmer kan je een kwalificatie behalen als kindbegeleider door werk en studies te combineren.
  https://www.elmer.be/nl

  Aksent vzw
  Aksent vzw is een sociale inschakelingsorganisatie met een dienst thuishulp en twee lokale dienstencentra. Met onze buurtgerichte en ondersteunende initiatieven zorgen wij ervoor dat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

  De dienstverlening aan senioren wordt verzorgd door personeel in opleidings- en werkervaringstraject (Soceco, art.60, Duaal leren).
  https://aksentvzw.be

  Opleidingscentrum Familiehulp
  Familiehulp organiseert opleidingen tot verzorgende – zorgkundige. Het betreft een beroepsopleiding waar stages en praktijklessen centraal staan. Verzorgenden en zorgkundigen vinden voornamelijk werk in de thuiszorg en in woonzorgcentra maar kunnen ook in ziekenhuizen en bij mensen met een fysieke of mentale kwetsbaarheid tewerkgesteld worden.
  https://www.familiehulp.be/opleiding-verzorgende-zorgkundige

  Veiligheid

  BRUSAFE (Oriëntatiecentrum voor Rekrutering)
  Brusafe omvat de Gewestelijke Politieacademie Brussel (GPAB), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). Het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering is er om je te informeren, te adviseren, te oriënteren en te helpen bij de voorbereiding op de selectieproeven.
  https://brusafe.brussels/nl/or/#ori%C3%ABntatie

  Federale politie
  De Federale Politie en Lokale Politie vormen samen de Geïntegreerde Politie. We streven als één team naar een excellente politiezorg en dienstverlening aan de bevolking. Want mensen helpen, daar doen we het voor. Het jobaanbod bij de politie is groot en gevarieerd.
  Surf naar www.jobpol.be.

  ICT

  INTEC BRUSSEL
  Intec Brussel biedt hoogwaardige informatica-opleidingen aan, met een nadruk op de technische kwaliteit van de opleidingen en de ondersteuning bij de zoektocht naar werk.
  https://www.intecbrussel.be/

  Maks vzw
  Maks biedt computercursussen, van beginners tot meer gespecialiseerde niveaus. Maks leidt mensen op door middel van werk op het gebied van ICT (multimedia animators), receptie, schoonmaak en technische ondersteuning. We bieden ook werkbegeleiding en coaching voor een specifieke groep ROM/DOM en analfabeten.
  https://maksvzw.org/ 

  STARTPROjecten vzw
  STARTPROjecten wil via opleiding, begeleiding en tewerkstelling in een werkervaringsproject Brusselaars sterker maken om een volwaardige job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden en hun sociaaleconomische positie in de samenleving te versterken. STARTPROjecten werkt samen met onderwijs-, opleidings- en tewerkstellingspartners.
  www.the-it-garage.be

  Digibank Brussel
  Alle Brusselaars digitale vaardigheden bijbrengen aan de hand van workshops, vormingen, inloopmomenten en ze de mogelijkheid geven een laptop uit te lenen bij een digipunt.
  https://www.vgc.be/wat-biedt-n-brussel/e-inclusie-alle-brusselaars-digitaal  


  Begeleiding naar werk

  Cosearching
  Cosearching is een traject waar werkzoekenden samen komen op zoek naar een geschikte job of opleiding. Het proces wordt begeleid door een facilitator en aan de hand van collectieve intelligentietools wordt ervaring, kennis en motivatie uitgewisseld. Het is een intensief groepsproces van 10 weken waarbij deelnemers hun vaardigheden versterken, uit hun isolement stappen en zo opnieuw gemotiveerd op zoek kunnen gaan naar de volgende professionele stap.
  https://cosearching.brussels/nl 

  DUO for a JOB
  Vind twee keer zo snel een baan

  Schrijf je in voor onze gratis, intensieve en persoonlijke coaching: gedurende 6 maanden, 1 keer per week, doen jij en je mentor er alles aan om een baan te vinden!
  https://www.duoforajob.be/

  CAD De Werklijn
  Gespecialiseerde trajectbegeleiding voor personen met een beperking
  https://www.vzwcad.be/

  Vokans
  Vokans (voluit Vormings- en Opleidingskansen) vormt sinds 1991 de brug tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden (= de 3 w’s). Als vzw werken we zowel op Vlaams, Brussels, regionaal als lokaal niveau.
  https://vokans.be/

  Emino
  Bij emino zijn we ervan overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient. Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden, dat is ons doel. Daarom informeert, adviseert & ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven.
  https://www.emino.be/

  InBrussel vzw
  InBrussel vzw coacht Brusselse werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze meertalige jobcoaches versterken hun professionele en sociale competenties. Doorheen het traject van de werkzoekenden oriënteren we hen naar een stage, opleiding of job die past bij hun motivatie en kwaliteiten.
  http://inbrussel.be

  ORIENTAEURO
  Envision a society where everyone thrives through their talents and passions. We make it a reality thanks to our collaboration with Actiris, VDAB, ESF, Europa WSE, and several other public, private and non-profit partners.  With our team of professional coaches, we have already individually coached more than 7000 people towards sustainable, satisfactory social-professional integration. We do that through tailored programs for different target groups in a language mastered by the participant.
  www.orientaeuro.be

  Platform voor de Samenlevingsdienst
  Het Platform voor de Samenlevingsdienst biedt jongeren de kans om zich een half jaar lang in te zetten voor de Samenleving. Dat doen ze door vier dagen per week aan de slag te gaan bij een gastorganisatie en om de twee weken volgen ze vormingen en workshops in groep. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze zichzelf en hun talenten beter leren kennen.
  samenlevingsdienst.be

   

  Onderwijs voor volwassenen

  CVO Brussel
  We zijn een centrum voor volwassenonderwijs met diverse beroepsopleidingen, die je kan combineren met AAV om je diploma secundair onderwijs te behalen. We zijn actief in verschillende sectoren en bieden taallessen Nederlands (NT2), Frans en Engels aan.
  https://www.cvobrussel.be

  CVO Semper
  CVO SEMPER is het grootste CVO in de ruime regio rond Brussel en de Noordrand. We bieden opleidingen aan van Artificiële intelligentie, over Nederlands, Frans en 8 andere talen tot beroepsopleidingen bv. Installateur, Verkoper, Webdesigner of Zorgkundige.
  www.cvosemper.be 

  CVO Lethas Brussel
  Welkom bij CVO Lethas Brussel!

  Bouw aan je toekomst en volg een cursus Nederlands, Frans, Engels & ICT of behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar tijd.

  Hartje Brussel, meerdere campussen.
  https://cvolethas.be/

  Leerwinkel Brussel
  Iedereen (vanaf 15 jaar) met interesse in een Nederlandstalig educatief traject in Brussel kan voor informatie, begeleiding en oriëntatie terecht bij Leerwinkel Brussel. Je vindt er informatie over het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel. Je kan er hulp krijgen bij het maken van een leer- of studiekeuze.
  https://leerwinkel.brussels/nl

  Syntra Brussel
  SYNTRA is de specialist in praktijkgerichte, trendy opleidingen voor ondernemende mensen die exact willen leren wat ze nodig hebben om er snoeihard mee aan de slag te gaan! Of je een opleiding zoekt om je te vervolmaken, duaal leren, een voltijdse dagopleiding na je secundair onderwijs, voor dit alles kan je terecht bij Syntra.
  https://www.syntrabrussel.be/

  Sint-Guido-Instituut Anderlecht
  In onze school kan je een opleiding graduaat basisverpleegkunde volgen.
  We bieden naast de opleiding van drie jaar in dagopleiding ook avondonderwijs aan.
  Het traject zorgportaal biedt de student extra ondersteuning tijdens de opleiding.
  https://sintguido.be/hbo5/

  Ligo Brusselleer
  Als centrum voor basiseducatie is Ligo Brusselleer expert in het omgaan met laaggeletterdheid. Ligo werkt met kortgeschoolde volwassenen uit Brussel, en wil zijn cursisten helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
  https://www.ligo.be/brusselleer

  Leerkracht BXL (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
  Heb je interesse om aan de slag te gaan als leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel maar je weet niet welke stappen je hiervoor moet ondernemen? Consulente voor zij-instromers luistert naar jouw verhaal en gaat samen met jou op zoek naar een pad dat past bij jouw specifiek situatie en je leidt naar een job in het onderwijs.
  https://www.leerkrachtbxl.be/

  Erasmushogeschool Brussel
  De Erasmushogeschool Brussel (EhB) biedt een breed scala aan graduaats-, bachelor- en masteropleidingen aan. Hier kun je studeren op maat en in je eigen tempo. We bieden talloze opleidingen, trajecten en statuten aan waarmee je flexibel kunt studeren, zodat je je studies kunt combineren met werk, gezin of persoonlijke avonturen.
  www.ehb.be

  EVA Bxl – De Baobab
  Kleuteronderwijzer worden?
  De Baobab ondersteunt je in het kwalificatietraject en biedt je een voltijdse job om werk en studie te combineren!
  https://evabxl.be/

  Odisee-hogeschool
  Odisee is de enige echte co-hogeschool. En die co, die staat voor “samen”. Wij houden van co-creatie en pakken jouw studie samen aan. Bij ons zijn je docenten geen gewone leraars, maar coaches. Bij ons zijn je stageplaatsen niet zomaar bedrijven of instellingen, maar connecties. Je campus is niet zomaar een campus maar een plek waar comfort, ontmoeting, duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. Die co-aanpak maakt Odisee uniek. We pakken jouw studie samen aan van bij het begin. Nu dus.

  https://www.odisee.be/welkom

  Sociaal tolken en vertalen

  Brussel Onthaal

  Brussel Onthaal is een Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst.

  Onze tolken en vertalers maken communicatie tussen sociaal dienstverleners en hun cliënten mogelijk, om anderstaligen hun stem terug te geven en de Belgische samenleving toegankelijk te maken voor anderstaligen.

  https://www.sociaalvertaalbureau.be

   

  Vrijwilligerswerk

  Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel

  Vrijwilligerswerk kan een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen. Wij helpen je persoonlijk in je zoektocht naar het ideale vrijwilligerswerk in Brussel.

  www.steunpuntvrijwilligerswerk.be

  Beroepenpunt

  Beroepenpunt

  Het Beroepenpunt is een multipartenariale organisatie waarbij iedereen terecht kan voor een vraag over zijn professioneel traject. We werken in het Beroepenpunt rond 5 thematieken: leren, werken, kiezen, bewegen en ondernemen.

  https://www.citedesmetiers.brussels/nl/op-zoek-naar-werk/?

  Verkoop

  PMO

  PMO geeft opleidingen aan iedereen die in de retail wil gaan werken. Onze opleidingen zijn:

  • Praktijkgericht
  • Kort (maximum 3 maanden)
  • Worden gegeven door trainers die werken in de retail
  • Gratis voor werkzoekenden.

  Volg bij PMO een verkoopopleiding en samen vinden we de job die perfect past bij jouw kennis, ervaring en interesses.

  Opleidingen voor wie actief is in retail | PMO (pmocvba.be)

  Heeft u andere vragen?

  Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via volgend contactformulier , of telefonisch via Afra Dekie (0479 16 40 71) of Charlotte Ameye (0483 45 99 42)

  Naar het contactformulier